route

route
[ru:t, raut] n.,v. -n 1. rrugë; itinerar; linjë. 2. usht. urdhër për marshim. 3. amer. shpërndarje (gazetash etj)./vt . caktoj itinerarin; çoj.
( ITINERAR m. sh. 1. Rruga që duhet ndjekur për të arritur në një vend tjetër të largët; rrugëtim; përshkrimi i një udhëtimi dhe i vendeve nëpër të cilat bëhet ky udhëtim, me të dhëna për largësinë që kanë këto vende ndërmjet tyre, për kohën e nisjes e të arritjes; vija e ecjes ose e udhëtimit në një skicë a në një hartë. Itinerari i marshimit (i garës). Itinerari i brigadës (i çetës). Skica (harta) e itinerarit. Caktoj itinerarin. Ndjek itinerarin e caktuar. Eci (udhëtoj) sipas
itinerarit. 2. Rruga dhe koha e lëvizjeve të mjeteve të rregullta të udhëtimit; treguesi i këtyre lëvizjeve. Itinerari i trenave (i autobusëve).)
route march [ru:t, raut ma:ç] n. usht. marsh stërvitor
router ['rautë:] n. vegël për hapje kanalesh; udhërëfyes; pajisje rrjetore e cila i dërgon të dhënat në rrjet duke e zgjedhur rrugën më të mirë (informatikë).
* * *
udhë

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • route — [ rut ] n. f. • XIIe; lat. médiév. rupta, ellipse de via rupta, lat. class. rumpere viam « ouvrir un passage » 1 ♦ Voie de communication terrestre aménagée, plus importante que le chemin, située hors d une agglomération ou reliant une… …   Encyclopédie Universelle

 • Route 66 — Schild Die Route 66 …   Deutsch Wikipedia

 • Route 11 (NB) — Route 11 (Nouveau Brunswick) Route 11 Longueur 429,9 Km Ouverture Années 1920 Direction …   Wikipédia en Français

 • Route 11 (nb) — Route 11 (Nouveau Brunswick) Route 11 Longueur 429,9 Km Ouverture Années 1920 Direction …   Wikipédia en Français

 • Route 15 (NB) — Route 15 (Nouveau Brunswick) Route 15 Autres noms Boulevard Wheeler (Moncton); Autoroute des Anciens combattants (Moncton Shédiac) …   Wikipédia en Français

 • Route 15 (nb) — Route 15 (Nouveau Brunswick) Route 15 Autres noms Boulevard Wheeler (Moncton); Autoroute des Anciens combattants (Moncton Shédiac) …   Wikipédia en Français

 • Route 1 (NB) — Route 1 (Nouveau Brunswick) Route 1 Autres noms * Saint John Throughway à St Jean ((f …   Wikipédia en Français

 • Route 1 (nb) — Route 1 (Nouveau Brunswick) Route 1 Autres noms * Saint John Throughway à St Jean ((f …   Wikipédia en Français

 • Route 2 (NB) — Route 2 (Nouveau Brunswick) Route 2 Autres noms Route transcanadienne Longueur 518,1 km …   Wikipédia en Français

 • Route 8 (NB) — Route 8 (Nouveau Brunswick) Route 8 Longueur 255 Km Ouverture Années 1920 Direction …   Wikipédia en Français

 • Route 8 (nb) — Route 8 (Nouveau Brunswick) Route 8 Longueur 255 Km Ouverture Années 1920 Direction …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”